STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział we Wrocławiu swoją statutową działalnością obejmuje byłe województwa wrocławskie i jeleniogórskie. Jest członkiem Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Posiada osobowość prawną i należy do jednych z największych Oddziałów w kraju. Liczy około 400 członków zwyczajnych skupionych w 15 kołach zakładowych i terenowych.

Podstawową formą działalności Oddziału, jako organizacji naukowo-technicznej, jest działalność na rzecz transportu oraz na rzecz dobra swoich członków.

Statutowe cele działalności Zarządu Oddziału SITK obejmują:

  • działalność naukowo-techniczną,
  • informacyjno-edukacyjną,
  • kulturową, na rzecz rozwoju transportu oraz na rzecz ochrony zabytków transportu,
  • wydawniczą.

Działalność na rzecz dobra swoich członków polega na wypracowywaniu i utrzymaniu wysokiej pozycji zawodowej inżynierów i techników, pomocy członkom w aktualizacji wiedzy technicznej i finansowe wsparcie w wypadkach losowych, ochronie interesów członków oraz popularyzacji twórców techniki.

Zasady działalności Stowarzyszenia reguluje Statut SITK

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.