STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
Władze Oddziału

Zarząd Oddziału SITK RP we Wrocławiu:

Leszek Krawczyk - Prezes

Bronisław Poliński - Wiceprezes

Antoni Szydło - Wiceprezes

Wiesław Murawski - Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Olenarda Grudecka

Jacek Kaszewski

Marek Krużyński

Piotr Mackiewicz

Kazimierz Najbar

Paweł Wertepny

Łukasz Jan Żuk

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Kwiatkowska-Mielczarek - Przewodnicząca

Jadwiga Banakiewicz - Sekretarz

Lucjan Kucharski - Członek

Jerzy Tworzydło - Członek

Sąd Koleżeński:

Jarosław Kuźniewski - Przewodniczący

Agata Rak - Sekretarz

Ewa Bojarczak - Członek

Andrzej Konarski - Członek

Delegaci na XXXIII Zwyczajny Zjazd SITK:

Wiesław Murawski

Bronisław Poliński

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.